Co-living space in Vilnius - Terms of Use | SHED Co-living

T&C in English language

T&C in Latvian language

Naudojimo sąlygos
Svetainė www.shedcoliving.com

Įsigaliojimo data: 2023-02-01

Atidžiai perskaitykite šias svetainės www.shedcoliving.com naudojimo sąlygas (toliau – Sąlygos) prieš rezervuodami kambarį svetainėje https://shedcoliving.com/ (toliau – Svetainė), kurią administruoja UAB SHED Vilnius (juridinio asmens kodas 306070275, adresas Rasų g. 9, Vilnius, Lietuva) ir SIA J12 (juridinio asmens kodas 40203133168, adresas Jelgavas iela 8, Ryga, Latvija) (toliau – Mus, mums arba mūsų), kartu su mūsų Privatumo politika, Vidaus tvarkos taisyklėmis, taikomomis apgyvendinimo kompleksui „SHED Co-living“ (toliau – Taisyklės), ir kita rašytine informacija, pateikiama jūsų dėmesiui prieš kambario rezervavimą „SHED Co-living“ (toliau – Rezervacija) ir sudarant apgyvendinimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

Sąlygose nuorodos į Vartotoją, įvardžiai „jūs“ ir „jūsų“ apima pirmąja pavarde rezervavimo dokumente nurodytą asmenį ir visus asmenis, kurių vardu rezervuojama.

Jūsų galimybė atlikti Rezervaciją priklauso nuo to, ar sutinkate su Sąlygomis ir jų laikotės. Sąlygos taikomos visiems lankytojams, naudotojams ir kitiems asmenims, kurie atlieka Rezervaciją. Jei pažeidžiate Sąlygas, jums nebeleidžiama atlikti Rezervacijos.

Atlikdami Rezervaciją sutinkate laikytis Sąlygų. Jei nesutinkate su kuria nors Sąlygų dalimi, galite nesinaudoti mūsų paslaugomis ir neatlikti Rezervacijos.

Mūsų Privatumo politikoje aprašoma, kaip tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate atlikdami Rezervaciją. Jūs suprantate, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis sutinkate su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu (taip, kaip yra nurodyta Privatumo politikoje).

1. REZERVACIJA

 1. Prieš pateikdamas Rezervacijos paraišką ir sudarydamas Sutartį, Vartotojas patvirtina, kad jis laikosi toliau nurodytų sąlygų ir yra atsakingas už jų vykdymą Rezervacijos metu:
  1. Vartotojas yra ne mažiau kaip 18 metų fizinis asmuo, nurodantis savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos šalį, el. pašto adresą, telefono numerį, pageidaujamą viešnagės laikotarpį, kambario tipą, viešnagės priežastį, taip pat informaciją apie tai, ar yra „Erasmus“ arba mainų programos studentas, ar nuolatinių studijų studentas, taip pat studijų metus (jei taikytina).
  2. Vartotojas turi veikiančią banko sąskaitą.
  3. Vartotojo veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu.
  4. Vartotojas yra teisiškai veiksnus ir nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų arba kitų svaiginamųjų medžiagų.
  5. Vartotojas yra tikrasis apgyvendinimo paslaugų gavėjas, jei Rezervacijos metu nėra nurodoma kitaip.
 2. Vartotojas rezervuoja kambarį pateikdamas Svetainėje esančią Rezervacijos paraišką, sutikdamas su Sąlygomis, Sutartimi, Taisyklėmis ir Privatumo politika.

2. APMOKĖJIMAS

 1. Kad galėtumėte užbaigti Rezervaciją ir sudaryti su mumis Sutartį, turite sumokėti užstatą, kurio dydis bus nurodytas Rezervacijos paraiškos formoje. Kai pateiksite Rezervacijos paraiškos formą, būsite nukreipti į savo banką, kad galėtumėte sumokėti užstatą. Užstatą galima sumokėti banko pavedimu arba kredito kortele(„Visa“, „Mastercard“). Mes naudojamėsmokėjimo paslaugų teikėjoPaySera“ (https://www.paysera.lt/) paslaugomis.
 2. Sumokėjus reikalaujamą užstatą, Sutartis bus automatiškai sugeneruota ir išsiųsta el. pašto adresu, kurį nurodėte per Rezervacijos procedūrą.

3. ATŠAUKIMO TVARKA

 1. Vartotojas gali atšaukti Rezervaciją prieš sumokėdamas užstatą. Tokiu atveju joks mokestis netaikomas. 
 2. Jei Rezervacija atšaukiama po to, kai sumokamas užstatas, užstatas Vartotojui negrąžinamas.
 3. Išskirtinėmis aplinkybėmis mums gali tekti atšaukti jūsų Rezervaciją dėl force majeure arba įvykio, kurio negalime kontroliuoti. Tokiu atveju kuo greičiau jums apie tai pranešime ir: i) jei jau sumokėjote užstatą, grąžinsime jo sumą; arba ii) jei dar nesumokėjote užstato, neprivalėsime nieko daryti. Apgailestaujame, kad negalime padengti jokių išlaidų ar nuostolių, kuriuos galite patirti dėl tokio mūsų atšaukimo dėl nenugalimos jėgos arba įvykio, kurio negalime kontroliuoti. Šiame straipsnyje force majeure reiškia bet kokį įvykį, kurio mes negalėjome numatyti ar išvengti, net ir elgdamiesi rūpestingai, ir dėl kurio negalime jums suteikti kambario. 

4. ATSAKOMYBĖ

 1. Jūs visiškai atsakote už savo veiklą Svetainėje (finansinę ar kitokią). Jūs garantuojate, kad informacija, kurią pateikiate Svetainėje apie save, yra tiksli. Jūs prisiimate atsakomybę, kad ta informacija nebūtų apgaulinga arba neteisinga.
 2. Bet koks nesąžiningas ar Sąlygoms prieštaraujantis naudojimasis Svetaine yra priežastis atsisakyti suteikti Vartotojui prieigą prie mūsų siūlomų paslaugų ar kitų Svetainės funkcijų. Jei pažeidžiate Sąlygas, mes nebūsime atsakingi už jokius jūsų dėl to patirtus nuostolius.
 3. Mes nesame atsakingi už jūsų naudojimąsi Svetaine, nebent dėl mūsų tiesioginių veiksmų patyrėte materialinių nuostolių. Mes atleidžiami nuo atsakomybės pagal šį straipsnį, jei įrodome, kad jokiu būdu nesame atsakingi už įvykį, dėl kurio atsirado nuostolių. Taip pat neprisiimame atsakomybės už netiesioginius nuostolius, nenugalimos jėgos aplinkybes ar nuo mūsų nepriklausantį įvykį.

5. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

 1. Visos Svetainės teisės (prekių ženklai, turinys ir kt.) priklauso mums, o naudodamiesi mūsų Svetaine jūs sutinkate tai daryti tik pagal paskirtį ir laikydamiesi Sąlygose nustatytų sąlygų.
 2. Mūsų Svetainės originalus turinys, savybės ir funkcijos priklauso mums ir yra saugomi pagal Europos ir tarptautinių autorių teisių, prekių ženklų, patentų, komercinių paslapčių ir kitus intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių įstatymus. Taigi, sutikdami su Sąlygomis jūs sutinkate nekopijuoti, nemodifikuoti, nekurti išvestinių darbų, viešai nerodyti, viešai neatlikti, neperspausdinti jokios mūsų autorių teisėmis saugomos medžiagos be mūsų aiškaus raštiško leidimo.

6. NUTRAUKIMAS

 1. Mes galime nedelsdami nutraukti arba sustabdyti jūsų prieigą prie paslaugų be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, jei pažeidžiate Sąlygas.
 2. Visos Sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turėtų galioti ir po nutraukimo, galioja ir po nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostatas dėl nuosavybės, garantijų atsisakymo, žalos atlyginimo ir atsakomybės apribojimo.

7. TAIKOMA TEISĖ

 1. Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal šalies, kurioje yra Sutarties Objektas, įstatymus, neatsižvelgiant į jų prieštaraujančias nuostatas.
 2. Jei mes neįgyvendiname bet kurios iš Sąlygomis suteikiamų teisių ar jose nustatytų nuostatų, tai nebus laikoma šių teisių atsisakymu. Jei teismas kurią nors Sąlygų nuostatą pripažįsta negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios Sąlygų nuostatos lieka galioti.

8. PAKEITIMAI

 1. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti ar papildyti Sąlygas. Dėsime visas pastangas, kad apie šiuos pakeitimus jus informuotume. Pranešimai apie pakeitimus gali būti skelbiami mūsų Svetainėje. Turėtumėte kartkartėmis patikrinti, ar mūsų Svetainėje nėra paskelbtų pakeitimų. Tai, kad po šių pakeitimų toliau naudojatės mūsų paslaugomis, reiškia, jog pakeitimus priimate ir su jais sutinkate.

9. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 1. Jei kiltų klausimų dėl Sąlygų, kreipkitės į mus el. paštu [email protected] arba [email protected].

Naudojimo sąlygos yra parengtos lietuvių, latvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp kalbų pirmenybė taikoma Objekto, kuriam taikomos naudojimo sąlygos, buvimo vietos valstybės kalbai.

* Apgyvendinimo kompleksas „SHED Co-living“ susideda iš i) studentų namų „SHED Vilnius“ (Santaros g. 3, Vilnius, Lietuva), kuriuos administruoja UAB „SHED Vilnius“ ( įmonės kodas 306070275, el. paštas: [email protected], tel. +370 657 88805), ir ii) studentų namų „SHED Riga“ (Jelgavas iela 8/12, Riga, Latvija), kuriuos administruoja SIA “J12” (įmonės kodas 40203133168, el  paštas: [email protected], tel. +371 29551154).

(noun)

The small, simple building in your yard where you keep tools or gardening equipment. Shed means „hut,“ and probably comes from the word shade

(verb)

Shed is also a verb meaning „to cast off“, like when a snake sheds its skin... You can shed non-physical things, like a bad habit

Shed-Coliving logo footer

© 2023 SHED Co-living. All rights reserved. Privacy Policy / T&C / Rules / Details